Japan

Hiroshima University of Economics

 

Vil du gerne til Japan?

Udvekslingsaftale med Syddansk Universitet

Mine forventninger til opholdet / Hvorfor lige Japan

Dagbog fra Hiroshima

Vil du gerne til Japan?

Hvadenten du vil til Japan på et udvekslingsophold, for at arbejde, som turist eller andet, så er der mange muligheder. Check evt. den danske ambasade eller http://www.danelink.com/locations/apacjapan.html for informationer om det at tage til Japan. Herunder beskrives desuden den aftale Syddansk Universitet har med Hiroshima University of Economics. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig hvis du har nogle spørgsmål.

Udvekslingsaftale med Syddansk Universitet

Hiroshima Short-Term Exchange Program (STEP) gør det muligt for udenlandske universitetsstuderende at komme til Japan og læse japansk sprog, japanske samfundsforhold, historie, politisk økonomi og kultur. Derudover er det meningen at den studerende skal få et dybere kendskab og en dybere forståelse for japansk og landet Japan generelt. Undervisningen i samtlige fag pånær japansk (!) foregår på engelsk.

Jeg ansøgte Syddansk Universitet om opholdet i starten af 2000. Dette blev godkendt og derefter blev ansøgningen sendt til Hiroshima University of Economics (HUE), som i midten af juli meldte tilbage, at jeg var blevet accepteret.

Jeg ansøgte derudover HUE om et Scholarship som jeg fik. Jeg får således et månedligt beløb, der dækker mine faste udgifter, samt min flyrejse til Japan betalt. Derudover er jeg igang med at finde div. relevante legater, men umiddelbart er det svært at finde nogle til uddeling nu.

Jeg søgte derudover studienævnet for Cand negot studier om forhåndsgodkendelse af de fag jeg tager i Japan, og umiddelbart ser det ud som om jeg kan få alle de fag jeg tager i Japan meritoverført. Dette betyder, at jeg ikke kommer ret meget bagud i mit studie og kan fortsætte på den årgang jeg er startet på, når jeg kommer hjem. Der er et enkelt eller evt. to fag jeg ikke kan få meritoverført, men dem må jeg læse op når jeg kommer hjem.

Jeg har fået et værelse i et hus på campus, hvor jeg skal bo sammen med 2 andre udvekslingsstudenter. Sådanne huse til udvekslingsstudenter er der flere af og på billederne ser det meget fint ud.

Hvis alt går efter planen vender jeg atter snuden mod Danmark igen i marts 2001 - gode studiekammerater har lovet at sætte mig ind i den første måneds undervisning som jeg jo vil miste.

Mine forventninger til opholdet / Hvorfor lige Japan

Fordi alting ikke skal være lige let. Jeg glæder mig til at stå i et land, hvor den første og største udfordring bliver at lære så meget japansk at det er muligt at forstå vejskilte og de mest almindelige vendinger. Jeg glæder mig til at blive kastet ud i en kultur, der efter alt at sige, skulle være så utrolig forskellig fra den kultur jeg er opvokset med. I Japan er det MIG, der er den fremmede, MIG, der skal forsøge at forstå og MIG, der skal tilpasse mig.

Dagbog fra Hiroshima